Meie Spordikool

Tallinna Spordikooli iluuisutamise spordiala nõuded käesoleval lepinguperioodil nimekirjas olevatele sportlastele ning sisseastumistingimused ja -kriteeriumid hooajaks 2020/2021 (peavad olema täidetud kuni 15.05.2020)

1. Käesoleval lepinguperioodi sportlaste jätkamiseks spordikooli nimekirjas ning tasemegruppide kinnitamiseks esitavad treenerid oma sportlaste tulemuste kohta portfooliod 15. maiks 2020, märkides ära

-täidetud ja täitmata kriteeriumid,

-vigastuse tõttu täitmata jäänud kriteeriumid, lisades dr Mihkel Mardna arvamuse tema poolt antud kirjeldusega vigastuse kohta ning soovitused treeningkoormuse osas.

2. Vabade kohtade olemasolul toimub vastuvõtt iluuisutamise erialadele tiitlivõistluste saavutuste, tehnilise taseme näitajate (elemendid ja võistluste tehnilised punktid) alusel vastavalt sportlase vanusegrupile, mis peavad olema täidetud 15. maiks 2020. See informatsioon peab olema kajastatud sportlase portfoolios. Arvestatakse ISU ja EUL kalenderplaanis olevate võistluste tulemusi.

3. Kõik kandideerijad esitavad taotluse läbi elektroonilise vormi ja portfoolio oma treeneri kaudu.

4. Ilma konkursita võetakse vastu järgmiste saavutuste alusel:

TSK2 tasemegrupp – 1. koht ENMV (Advanced Novice), tehnilised elemendid, kusjuures 2A on kohustuslik ja tehnilised punktid vastavalt vanusele kehtestatud nõuetele. Täidetud peavad olema vähemalt kaks eeltoodud nõuet.

TSK3 tasemegrupp – 1. koht ENMV (Juunior)/EMV (Seenior) ja /või täitnud EM, MM ja JMM tehnilised kriteeriumid ning elemendid vastavalt vanusele kehtestatud nõuetele. Täidetud peavad olema vähemalt kaks eeltoodud nõuet.

Hüppeelementide ja piruettide sooritatuks loetakse võrdse või kõrgema baasväärtusega element. Hüppeelemente, mis on märgitud e, <, << ei arvestata. Piruetid peavad olema vastava raskustasemega. Tehnilise taseme katsete nõuded on esitatud alljärgnevas tabelis

Vastuvõtu ja jätkamise tulemustest teatatakse treeneritele ja sportlasele e-posti teel.

Vanus

Hüppeelemendid

Piruetid

Tehniline miinimum

TSK tasemed

1.07.2006 ja nooremad

2A

CCoSp2

CCSp2/CSSp2/FSp2

FSSp3/FCSp3/CSSp3/CCSp3/LSp3

CCoSp3

BN/ Cubs /Chicks: 18.00

FS Advanced Novice: 23.00

TSK1

TSK1

1.07.2005 – 30.06.2006

2A, üks kolmekordne hüpe

FSSp3/FCSp3

CCoSp3/FCCoSp4

LSp3/SSp4/CSp4

CSSp3/CCSp3

FS AdvNov/FS Junior:

EUL ENMV kriteeriumid

TSK2

1.07.2004 – 30.06.2005

2A, kaks kolmekordset hüpet

FSSp4/FCSp4

CSSp4/CCSp4

CCoSp4/FCCoSp4

LSp4/SSp4/CSp4

FS Junior:

EUL ENMV kriteeriumid

Junior: ISU JWC kriteeriumid

TSK2

TSK3

1.07.2003 – 30.06.2004

2A, kolm kolmekordset hüpet

FSSp4/FCSp4

CSSp4/CCSp4

CCoSp4/FCCoSp4

LSp4/SSp4/CSp4

FS Junior:

EUL ENMV kriteeriumid

Junior:

ISU JWC kriteeriumid

TSK2

TSK3

30.06.2003 ja vanemad

2A, neli kolmekordset hüpet

FSSp4/FCSp4

CSSp4/CCSp4

CCoSp4/FCCoSp4

LSp4/SSp4/CSp4

ISU JWC, EC või WC kriteeriumid

TSK3

10-14 (L)

10-16 (M)

Jäätants Advanced Novice

STw3, Sp3, Li3

EUL ENMV kriteeriumid

TSK1

13-18 (L)

13-20 (M)

Jäätants Junior

STw4, Sp4, Li4

ISU JWC kriteeriumid

TSK2

15+

Jäätants Senior

STw4, Sp4, Li4

ISU JWC/EC/MM kriteeriumid

TSK3

Teel võidule koos Tallinna Spordikooliga!

Uudised

Kirjuta meile